Επικοινωνία
Διεύθυνση - Τηλέφωνα

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Βιοτεχνία Επεξεργασίας Μετάλλων
Εξαρτημάτων Ακριβείας
Κατασκευή Παντός Τύπου (Ρακόρ)

Παλαιά Συμμαχική Οδός Διαβατών

Τ.Κ. 57 008 - Τ.Θ. 1092

Νεοχωρούδα - Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 766329 & 2310 773735

Fax. 2310 773736

info@vasilakis-revolver.gr

Copyright © 2013 vasilakis-revolver.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.